Llampa Frexho dhe Sinjali

100 L

Llampa Frexho Dhe Sinjali

Transport ne gjithe Shqiperine

  • 200 Lek ne Tirane
  • 300 Lek Jashte Tiranes

 

Guaranteed Safe Checkout

Llambat e frexho dhe sinjali janë pjesë të rëndësishme të sistemit të ndriçimit të makinës, duke siguruar sigurinë e drejtimit dhe komunikimin me shoqërinë e trafikut. Këtu janë disa informacione për to:

  1. Llampa e Frenimit: Llampa e frenimit është ajo që ndizet kur pedaloni frenin. Kjo njofton shoqërinë e trafikut që ju po ndaloni ose zvogëloni shpejtësinë. Në shumicën e rasteve, ajo ndizet me një intensitet më të lartë sesa llampa e ndricimit të zakonshme.
  2. Llampa Sinjale: Llampa sinjale ose “blinker” janë ato që ndizen kur ju aktivizoni dorezën për të treguar drejtimin që do të merrni. Këto ndriçojnë në një shpejtësi të ndryshme nga llampat e ndricimit të zakonshme dhe ndihmojnë shoqërinë e trafikut të kuptojë qëllimin tuaj të drejtimin.

Siguria në rrugë është e rëndësishme, dhe llambat e frenimit dhe llampat sinjale luajnë rol kyç në këtë aspekt. Sigurohuni që të kontrolloni dhe të mirëmbani këto llampa rregullisht për të siguruar që funksionojnë si duhet. Nëse zbuloni ndonjë problem, konsultohuni me një teknik të kualifikuar për riparim ose zëvendësim të nevojshëm.