Fikse Zjarri

1000 L

Fikse Zjarri

Transport ne gjithe Shqiperine

  • 200 Lek ne Tirane
  • 300 Lek Jashte Tiranes

 

Guaranteed Safe Checkout

“Fikse zjarri” është një term i përdorur për të përshkruar një pjesë të pajisjeve të zjarrit që është e dizajnuar për të mbajtur në vend një armë të zjarrit, duke e ndaluar atë nga lëvizjet e papërshtatshme ose rrëzimin gjatë transportimit ose përdorimit.

Këto “fikse zjarri” mund të jenë pjesë e pajisjeve të zjarrit si pistoletat, pushkatat, ose armë të tjera me shqyrtues, dhe janë të dizajnuara për të siguruar që armët të qëndrojnë në pozicion të sigurt gjatë përdorimit ose transportit.

Ekzistojnë disa lloje të ndryshme të fiksave të zjarrit, duke përfshirë mekanizma të caktuar të sigurimit që ndalojnë daljen e armës nga fiksi, si dhe sistem të tjera të sigurimit të dizajnuar për të siguruar që armët të mbeten në vend edhe në kushte të rreziqeve ose përplasjeve të mundshme.

Përdorimi i fiksave të zjarrit është një mënyrë për të siguruar që armët të mbeten nën kontroll dhe të shmangen aksidentet ose rreziqet e mundshme që mund të shkaktojnë dëme ose dëmtim të personave të tjerë. Është e rëndësishme të kuptohen dhe të përdoren me kujdes fikset e zjarrit për të siguruar sigurinë dhe përdorimin e përshtatshëm të armëve të zjarrit.